DRILL BITS

เรามีดอกเจาะหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ สามารถใช้กับงานน็อคดาวน์และงานไม้อื่นๆ

Drill Bits

  • ดอดเจาะ 2 ชั้น เหล็กไฮสปีด
  • ดอกเจาะสล็อต
  • ดอกเจาะบานพับถ้วย
  • ดอกเจาะชั้นเดียวหัวคาร์ไบด์
  • ดอกเจาะชั้นเดียวเหล็กไฮสปีด
  • ดอกเจาะ 2 ชั้น หัวคาร์ไบด์
  • ดอกเจาะแบบต่าง ๆ
  • Drill Bits

Comments are closed.