เพื่อการบริการที่ครบวงจร โรงงานของเราจึงมีบริการลับคม ซ่อมแซม และเปลี่ยนคาร์ไบด์ใหม่ (การทิปคาร์ไบด์ใหม่) ไว้สำหรับลูกค้า

SAW BLADES1

ใบเลื่อยวงเดือน (Saw blades)

ตัวฟันของใบเลื่อย(หรือคาร์ไบด์)เมื่อเราใช้งานจนหมดคมแล้วเราสามารถนำไปลับคมใหม่ (Re-sharpening)ได้อีกจนกว่าจะลับคมไม่ได้แล้ว นอกจากนั้น ในขณะที่ใช้งานใบเลื่อย ฟันคาร์ไบด์อาจจะแตกหรือเสียหาย เราก็สามาถนำไปทำฟันใหม่ (Re-place tip) ได้เฉพาะฟันที่แตกเท่านั้น ส่วนฟันคาร์ไบด์ที่ไม่แตกเราก็นำไปลับคม โดยในส่วนนี้เราไม่ต้องซ่อมฟันใหม่ทั้งหมด ซึ่งทำให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีก

 

Rotary Cutter

คัตเตอร์ (Cutters)
คัตเตอร์จะมีจำนวนฟันไม่มากเหมือนกับฟันใบเลื่อย และจะมีขนาดฟันที่ใหญ่รวมทั้งมีลวดลายต่างๆมากกว่า ซึ่งในการลับคม (Re-sharpening) และทำฟันใหม่ (Re-place tip) นั้นก็ทำในลักษณะเดียวกันกับใบเลื่อย ดังนั้นถ้าไม่มีฟันที่แตกเสียหายเราก็สามารถนำไปลับคมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกจนกว่าคาร์ไบด์ที่ติดเหล็กนั้นจะลับคมใหม่ไม่ได้เราจึงจะทำการเปลี่ยนฟันให้ใหม่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าจะทำการเปลี่ยนหรือไม่ โดยทางเราจะแจ้งให้ลุกค้าทราบก่อนว่าไม่สามารถลับคมคาร์ไบด์ได้

 

 

ROUTER BITS

ดอกเร้าเตอร์ (Router bits)

ลักษณะของการลับคม (Re-sharpening) ซ่อมแซ่มและทำฟันใหม่ (Re-place tip) จะเหมือนกับใบเลื่อยและคัตเตอร์

 

 

 

DRILL BITS

ดอกเจาะ (Drill bits)

สำหรับดอกสว่านนี้จะลับคม (Re-sharpening) ได้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถเปลี่ยนคาร์ไบด์ใหม่ได้


 

 


สำหรับสินค้าอื่นๆ ทางเรามีบริการลับคมและซ่อมแซ่มพร้อมทั้งเปลี่ยนฟันใหม่ให้ตามลักษณะของสินค้า โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

การบริการรับ-ส่งสินค้า (Delivery Service)

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า เรามีบริการรับ-ส่งสินค้าทั้งในเขตกทม. ปริมณฑล โดยเราจะมีการวางแผนเส้นทางการขนส่งเพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและสินค้าไม่เกิดความเสียหาย นอกจากนั้นเรายังบริการรับ-ส่งสินค้าทางไปรษณีย์ รถทัวร์ รถไฟ เครื่องบิน ไว้สำหรับลูกค้าที่อยู่ในต่างจังหวัด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกในการรับ-ส่งสินค้าของลูกค้า ลูกค้าสามารถสอบถามเส้นทางการรับ-ส่งสินค้าได้ ทางเรายินดีให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกที่สุด

Comments are closed.